Ber storting og regjering sette ned foten for dagkirurgi-kuttet