Har ikke penger til anløp av Segelvik/Andsnes i sommer