Marianns første arbeidsdag på Stortinget ble av den spesielle sorten