Departementet i 2015: Tålegrensen nådd for reindrifta, nei til nye inngrep

foto