Ole (73) ser ofte at bilister forviller seg inn i gågata: – Skiltingen skaper forvirring