Altaposten vil frem mot valget presentere de politiske partiene i fylket. Vi gjør oppmerksom på at vi har en egen nettpresentasjon i tillegg til presentasjonen over to sider i papiravisen. Nettpresentasjon er ment som et suplement til presentasjonen i papiravisen. Rekkefølgen i offentliggjøringen er ulik fra papir til nett.

1. kandidat Fabrice Caline, 36 år, lærer, Nuvsvåg

foto

2. kandidat Doris Conrad, 66 år, sykepleier, Talvik

3. kandidat June Sommer Strask, 54 år, forfatter og bibliotekar, Kvalsund

- Send en utfordring/spørsmål til en valgfri kandidat/parti med begrunnelse.

Helga Pedersen: dersom Nussir tillates å åpne kobbergruve i Kvalsund, kan jeg ikke se at loven sikrer oss mot ansettelse av utenlandske pendlere. Hvorfor støtter du et industriprosjekt som bidrar til sosial dumping i tillegg til å ødelegge lokale arbeidsplasser innen fiskeri og reindrift?

- Beskriv ditt partis ideologiske plattform (i stikkordsform) og plasser partiet rent praktisk i det politiske landskapet?

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper. Forbruket skal reduseres, men vi skal ha høyere livskvalitet. Vi vil jobbe for solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur. Jeg vil plassere MDG mellom SV og Rødt.

- Dersom du kunne velge en sak som ditt parti skulle få gjennomført for Finnmark; hvilken sak ville det blitt?

Å sørge for å gi alle ungdom en meningsfull skolegang.

- Hvorfor bør det bli/ikke bli regjeringsskifte?

Det er sunt for demokratiet å skifte ut maktpersonene en gang i blant. Det er ikke for ingenting at flere land har regler for hvor lenge en person kan sitte ved makten.

- Hvor mange prosents oppslutning vil ditt parti ende opp med i valget i Finnmark.

– 4 %. Ved siste fylkesvalg lå vi rundt 1 %, og da var det omtrent ingen som visste at vi fantes. Ved dette valget har vi fått god pressedekning, og responsen på stand, spesielt i Alta, har vært formidabel.

- Hvilken sak i inneværende stortingsperiode har gledet deg mest, hvilken har skuffet deg mest.

Gledet meg mest: endringene i tollsatsene for flere matvarer, det viser en vilje til å støtte norsk matproduksjon. Skuffet meg mest: mineralstrategien fordi den ikke stiller miljø- og samfunnskrav til mineralnæringen.

- Hvilken sak vil avgjøre valget i Finnmark?

Jeg tror holdninger vil avgjøre mer enn sak. Mange velgere savner ærlige og saklige politikere.