Uværet i nord fører til flere innstilte Widerøe-avganger