– Vi har nok ikke nådd ut med politikken vår

foto