– Det er meget alvorlig dersom det skal brukes 13,2 milliarder på å tilrane seg ledig nettkapasitet i nord, på bekostning av all annen satsing

foto