Sogneprest Egiert Wojciech gjør seg klar til å kjempe for å kobbertak på kapellet på Elvebakken. Dette til tross for at Alta kommunes administrasjon sier nei og krever skifer.

– Først og fremst er kobbertak holdbart, og vil vare i rundt 250 år. Samtidig vil det ikke være like tungt som skifer. Og når jeg ser rundt på Elvebakken, er det flere hus som er uten skifer, sier Wojciech.

Vil skille seg ut

Han forteller at det har vært viktig, både for han og arkitekten, at bygget skiller seg ut –  som et kirkebygg skal gjøre.

– Vi har tenkt ganske lenge på det å sette opp et nytt kapell. Det er nærmere 300 katolikker i Alta, så det bygget vi har i dag blir for lite. Når i tillegg de fleste katolikker er vant til større bygg, blir ønsket om et nytt kapell enda viktigere.

– Men jeg ønsker ikke et «pepperkakebygg», og står på det at en kirke bør skille seg ut fra mengden, sier han.

Historisk betydning

Ifølge Wojciech har stedet også en historisk betydning, og har mange tilreisende katolikker. Nok en grunn for å kle bygget med et tradisjonelt kobbertak, mener han.

– Allerede i 1865 sognet Altagård som Prefektur for Nordpolområdene, direkte under Roma. Og ved den gamle kirkegården har vi bronseplater med en kort historie på fire språk om dette, forteller Wojciech.

Gir ikke opp kampen

Sognepresten forteller at selv om saken har blitt avslått fra kommunens side, gir hverken han eller menigheten opp kampen for å få kobbertak på kapellet.

– Jeg forstår kommunen og ønsker ikke å klandre dem for mye, men det ser ut som at det på liv og død skal være skifer i området, sier han.

– Det er ikke jeg alene som bestemmer, men jeg vil så lenge som mulig jobbe for å få kobbertak, legger Wojciech til.

Administrasjonens innstilling

Det fremgår av saksdokumentene at det tidligere delegasjonsvedtaket fattet av administrasjonen opprettholdes. Dermed tas ikke klagen fra Den katolske kirke i Nord-Norge til følge.

– I medhold av plan- og bygningsloven oversendes saken fylkesmannen for videre behandling, opplyser kommunen. Saken skal behandles av formannskapet neste uke.