ID-misbruk, førerkortbeslag og uprovosert vold. Dette skjedde mens du sov

foto