Snur: – Velger å sende innspillene til resten av styret