Etterlyser lys og mudring: – Det er ikke lengre forsvarlig å anløpe kaien