Altas helse-politikere reagerer sterkt på forslag om kutt av dagkirurgi og rusbehandling