Mange faller utenfor: Hadde over 300 unge i Alta utenfor arbeidsliv, utdanning eller ytelser fra NAV