– Vi ser potensialet, og gleder oss til å bruke den mer

foto