I dette lokallaget er snittalderen 14 år: – Det skal være attraktivt å bo i de små samfunnene