Bellona varsler at OED bryter utreningsinstruks og hemmeligholder utredning om elektrifisering