Roy-Yngve solgte mens Roy-Agnar kjøpte det som var månedens dyreste bolig i Finnmark

foto