118 omkom i trafikken i 2022 – 38 flere enn året før