– Frivillige er viktige ressurser for mennesker i krise