Senterpartiet bryter med Arbeiderpartiet på fylkestinget, får Altaposten bekreftet.

Fylkesordfører Runar Sjåstad (Ap) ønsket å fortsette samarbeidet med Senterpartiet i Finnmark til tross for de mye omtalte hendelsene i Alta kommune, der Alta Sp brøt en skriftlig avtale om samarbeid.

I dag er Sjåstad knapp langt knappere i kommentarene når det gjelder Senterpartiet, men avviser at Senterpartiet ikke har spilt med åpne kort i forhandlingene  på fylkesnivå:

–  Jeg har all mulig forståelse for at Senterpartiet ønsker sterkest mulig posisjoner for å få gjennomslag for sin politikk. Bruddet er slik jeg opplever det uproblematisk og udramatisk. Vi skilles som venner, sier Sjåstad i kommentar til Altaposten.

Ikke straffet

I etterkant av Senterpartiets avtalebrudd i Alta var Sjåstad klar rundt hva han syntes om opptreden. Men han var også soleklar på at dette ikke ville få konsekvenser for Senterpartiets muligheter til å få posisjoner på fylkesnivå.

– Det er tragisk det som har skjedd i Alta hvor Senterpartiet har ridd to hester i forhandlingene, men vi kan ikke straffe alle fylkespolitikere i Senterpartiet fordi det finnes en politiker som bryter avtaler, kommenterte Sjåstad.

Det mottok fylkesleder i Senterpartiet Geir Iversen positivt.

– Jeg tror ikke Senterpartiet i Alta har gjort så mye galt, men uansett;  det som skjer i Alta er noe Alta Senterparti må svare for. Blir vi som fylkesparti rådspurt gir vi våre råd, men i dette tilfellet har våre folk i Alta forhandlet på egen kjøl uten innblanding fra fylkespartiet. Som sagt er jeg glad for at dette ikke ødelegger for et godt samarbeid i fylkespolitikken, konkluderte Iversen.

Går til MDG

Nå viser det seg at Senterpartiet og Iversen ikke fant tilbudet fra Sjåstad og flertallskonstellasjonen godt nok. Etter det Altaposten erfarer får Sp innfridd ønsket om en plass i fylkestutvalget gjennom et valgtteknisk samarbeidet med MDG.

– Senterpartiet ønsket fylkesutvalgsplass, men det ville ikke Ap imøtekomme. Vi kunne ikke forhandle vekk for mye av et historisk godt valgresultat, påpeker Sjåstad.

Torsdag kveld mottok han og Ap en skriftlig redegjørelse fra Senterpartiet om at de takket nei til tilbudet om å bli en del av flertallsstyret til Ap, KrF og SV. I stedet blir det samarbeid med MDG, noe som gir Sp plass i fylkesutvalget. Det er ikke kjent hvilket parti som skal representere Sp/MDG i hovedutvalgene  hvor gruppen kun får én representant til sammen i hvert av utvalgene.

Tommy og «Tiger`n»

foto
STYRER I TOSPANN: Alta kommer godt ut med Geir Ove Bakken som heltidspolitiker og leder for de viktige hovedutvalget for næring og samferdsel. SVs Tommy Berg blir nestleder. Foto: Jarle Mjøen

Innstillingen fra samarbeidspartiene tilsier at Johnny Ingebrigtsen blir fylkesråd for undervisning og får med seg Hammerfests Tarjei Jensen Bech. I hovedutvalget for samferdsel og næring er det duket for Tommy og «Tiger`n» i form av Alta-duoen Tommy Berg (SV) som nestleder og Geir Ove Bakken (Ap) som leder og fylkesråd på heltid.

– Det er i alle fall innstillinga. Her er noen kjønnsmessige utfordringer i toppledelsen i hovedutvalgene, så vi kan ikke se helt bort fra at det kan komme endringer, påpeker Sjåstad.

Her er fordelingen slik den blir mellom blokkene og den alternative fordelingen dersom Senterpartiet hadde fortsatt i den rød-grønne flertallsblokka:

Fylkesutvalget

Fordeling:

AP/SV/KRF: 6

H/FRP/KYST/V: 4

MDG/SP: 1

Alternativ fordeling med Sp  og MDG  i den rød/grønne blokka:

AP/SV/KRF/MDG/SP: 7

H/FRP/KYST/V: 4

Hovudutvalgene

AP/SV/KRF: 8

H/FRP/KYST/V: 4

MDG/SP: 1

Alternativ fordeling med Sp i den rød/grønne blokka:

AP/SV/KRF/MDG/SP: 9

H/FRP/KYST/V: 4