Peker på kommunen, men vil ikke uttale seg konkret om hvorfor ikke Frid fikk hjelp