– Dette er et ledd i å gjøre området rundt skolene mest mulig bilfritt slik at barn som sykler og går opplever mest mulig trygge og innbydende skoleveier, forteller folkehelsekoordinator ved Alta kommune, Gjermund Abrahamsen Vik.

Det er Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet som står bak «Hjertesone-prosjektet» som også er en nasjonal satsing.

Har opprettet «Drop-sone»

Abrahamsen Vik mener barn som sitter i bil, iallefall bør gå fra den gamle kiosken i Kaiskuru og opp bakken til skolen.

– For de som absolutt MÅ kjøre inn på området er det opprettet en egen «drop sone» for kjapp avlevering. Denne er enveiskjørt og har ny skilting, påpeker han.

Vil ha biltrafikken vekk

Kaiskuru skole er først ut i Alta med tilrettelagt skolevei. Målet er, i tillegg til å redusere biltrafikken rundt skolen, å få barna mer fysisk aktive.

– Det er åpenbart at den største delen av myke trafikanter til og fra en skole vil være i skolens umiddelbare nærhet. Det er også her motorisert ferdsel vil hope seg opp. Ved å legge til rette for avlasting andre steder enn rett utenfor skolens område vil biltrafikken forflyttes og enda flere vil finne det attraktivt å sykle eller gå til og fra skolen – også blant de ansatte, bemerker Vik Abrahamsen.

Også de ansatte ved Kaiskuru skole er oppfordret til å sykle eller gå til jobben og på den måten bidra til mindre trafikk rundt skolen.