Indremisjonsforbundet vurderer å gi kvinner vigselsrett

foto