Enighet om voldtekt, nå skal retten avgjøre skyld og tilregnelighet

Forsvarer Augund Martin Krogh mener det bør tas hensyn til tiltaltes unge alder, traumer og helsetilstand når straffen utregnes. Foto: Kita Eilertsen