Enighet om voldtekt, nå skal retten avgjøre skyld og tilregnelighet

foto
Forsvarer Augund Martin Krogh mener det bør tas hensyn til tiltaltes unge alder, traumer og helsetilstand når straffen utregnes. Foto: Kita Eilertsen