– Kysten er egentlig dårlig kjent og fortjener mer oppmerksomhet

foto