Jaktlag mister disp til barmarkskjøring

Statsforvalteren har nå opphevet Kautokeino kommunes dispensasjonsvedtak for jaktfeltet Vuoskkobuollan. Foto: Illustrasjonsfoto Arne Hauge