Tilbake til fysiske konkurranser: – Viktig for rekrutteringen til yrkesfagene

foto