– Nærskolene har vært et adelsmerke for Alta Ap

foto