Elektrifiseringen av Goliat sparer klimaet for utslipp tilsvarende 100.000 biler

foto