Norges etterretningsavtaler med USA forblir hemmelige

foto