Må regne med flere millioner i utgifter for å gjøre tomta på Altaparken byggeklar

foto