Disse er rikest i ditt nabolag, slik har formuene økt og minket gjennom fjoråret