Som Altaposten meldte i forrige uke, har Nordlys hotell gjennom advokatfirmaet Torkildsen & Co klaget på Alta kommunes vedtak om å ikke gi dispensasjon til asylmottak i Bossekop.

Man oppfordrer kommunen til å snu i saken - ellers avgjør fylkesmannen.

– Skepsis eneste argument

I klagen skriver advokatfirmaet at «det eneste argumentet som er trukket frem er at mange er skeptiske til at det invilges dispensasjon mens et planarbeid pågår, skriver firmaet i klagen.

De mener at uttalelsene handler om forhold som ikke er relevant for vurderingen av om dispensasjon skal innvilges.

– Videre mener vi at de innkomne uttalelsene inneholder flere uriktige opplysninger om søknaden og tiltaket, meldes det i klagen.

Her viser man til flere forhold:

– Det nevnes at asylmottaket vil utgjøre et uromoment, at det vil føre til økning av vold og lignende. Dette er ubegrunnede påstander som generaliserer asylsøkere som en gruppe. Erfaringer fra andre asylmottak og andre områder kan naturligvis ikke vektlegges i denne saken, skriver advokaten i klagen.

– Rene spekulasjoner

De viser videre til at det ikke er holdepunkter for at eiendommene i området reduseres i verdi, og at næringsdrivende ikke vil etablere seg.

– Dette er rene spekulasjoner og det er uansett ikke relevant for vurderingen av om vilkårene for dispensasjon er oppfylt, står det videre å lese i klagen.

Man ser heller ikke hvorfor det ikke skal kunne gis dispensasjon selv om det pågår et planarbeid - rett og slett fordi dispensasjonen er midlertidig og det ikke skal gjøres omfattende endringer.

– Saksbehandlingsfeil

Advokatfirmaet mener også at vedtaket fra kommunen lider av saksbehandlingsfeil.

– Det er tydelig fra kommunestyrets begrunnelse at de har lagt vekt på argumenter som ikke er relevante for vurderingen av om lovens vilkår for dispensasjon er oppfylt. At utenforliggende hensyn vektlegges må anses som en saksbehandlingsfeil, mener de.

Det vises også til saken i Nordkapp kommune i fjor, hvor en lignende sak ble omgjort av Fylkesmannen.

Nå ber man kommunen om å snu, eller sende saken til fylkesmannen for endelig avgjørelse.