Onsdag kveld la Alta Kraftlag ut et innlegg om NorgesEnergi sin salgsaktivitet i Alta. Her ble det advart mot selgere fra NorgesEnergi som oppga at de hadde et samarbeid med Alta kraftlag. Leder for Privatmarkedet og Strategi, Geir Jørgensen, ønsker derfor å oppklare hva som har skjedd.

Til Altaposten sier han følgende:

– NorgesEnergi er som en av landets største strømleverandører, opptatt av å opptre ryddig og etterrettelig i alle salgsfremstøt. Vi har derfor etablert klare retningslinjer for alle selgere som opptrer på våre vegne, hvor vi gir tydelige føringer for hva selgerne kan si til mulige nye kunder. Disse retningslinjene er krystallklare på at vi ikke skal bruke ord som samarbeid. Hvis enkelte kunder har oppfattet det slik at vi har et samarbeid med det lokale kraftlaget, beklager vi dette. Vi har solgt billig strøm siden 1999, og det er ønsket om lavere strømpris som er årsaken til at de fleste som har byttet strømleverandør har valgt NorgesEnergi. Vi har derfor ingen interesse av å antyde et samarbeid med det lokale kraftlaget som ikke finnes.

foto
Geir Jørgensen, leder for Privatmarkedet og Strategi for NorgesEnergi AS. Foto: Presse

Ønsker å oppklare

Videre skriver Jørgensen at de har hatt en gjennomgang med den aktuelle selgeren og viser til at de ellers får svært få klager.

– NorgesEnergi legger stor vekt på kvalitetssikring av alle salgskampanjer, og vi har derfor allerede hatt en gjennomgang med den selgeren som er bakgrunnen for FB-posten til Alta Kraftlag for å høre hans opplevelse av samtalen. Selv om hans opplevelse av samtalen er noe annerledes enn det som kommer til uttrykk i FB-posten, er vi opptatt av å lære slik at denne typen misforståelser eller inntrykk ikke oppstår i fremtiden. Det er klart at akkurat denne salgssamtalen ikke har vært slik vi i NorgesEnergi ønsker. Vi mottar svært få klager på vårt salgsarbeid, og måler systematisk ved hjelp av uavhengig tredjepart hvordan kundene vi selger til opplever salget. Disse undersøkelsene viser at kundene generelt er svært tilfredshet med selgernes opptreden (5,5 poeng av 6 mulige i målingen).

Feil påstand

Kraftlagets påstand om selgere kan sette i gang prosess slik at kunden bytter kraftleverandør uten ytterligere informasjon eller samtykke, sier Jørgensen er feil.

– Når det gjelder påstanden om at vi kan sette i gang en prosess hvor kundene bytter kraftleverandør uten ytterligere informasjon eller samtykke, er den direkte feil. Kundene må aktivt samtykke ved bytte av kraftleverandør, og må også aktivt samtykke til alle delene av vårt tilbud. Dette gjøres skriftlig og ved signatur. Det er derfor ikke mulig at et leverandørbytte skjer uten at kundene er innforstått med, ønsker og godkjenner dette.

– Konkurranse er bra for kundene. Vi fortsetter vår salgskampanje i Alta og oppfordrer alle til å være åpne for hva våre selgere har å presentere, avslutter han.