Beboerne får lokal og fornybar energi inn i bilene

foto