Bara først ut, skal demme opp for byens fastlegekrise

foto