– Med denne bilen reduseres utrykningstiden med 20 minutter