Blar opp 5 millioner for å starte nytt senter i Tromsø

foto