Vil kunne produsere 20 millioner smolt på land ved Altafjorden, nå er prosjektet lagt ut på høring

foto