Ronny ligger an til å bli kommunedirektør i Karasjok

foto