– Veldig bra at dette læremateriellet nå er oversatt til samisk, sa stortingsrepresentant Kirsti Bergstø i sin tale i Tana Flerbrukshall tirsdag 7. februar. For aller første gang har læremateriell for seksualundervisning i skolen blitt oversatt til samisk, og det er medlemsorganisasjonen Sex og Politikk som står bak. Nær 1.000 norske skoler bruker deres læremateriell, som nå i første omgang kommer på samisk for småskolen, 1. til 4. trinn.

– Kirsti Bergstø har vært en stor støttespiller for oss i dette arbeidet, sier Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk.

Fra privat sektor

– Vi har en klar målsetting om å få materiell oversatt til samisk også for 5. til 7 trinn, samt ungdomsskolen, og håper å ha dette på plass til neste skoleår, sier Olsen, som leder et non-profit arbeid med støtte fra helsedirektoratet og utdanningsdirektoratet.

– Det meste av fagovergripende skolemateriell utvikles faktisk av privat sektor. Det går på tema som trafikkforståelse, menneskerettigheter, likestilling og seksualundervisning, sier Olsen. Den biten de nå har oversatt til samisk, inngår normalt i naturfag, KRL, samfunnsfag og norsk. For de små handler det mest om relasjoner, sier han. Om deg og meg og gode og dårlige følelser.

Lærere vil ha verktøy

Tallet 1.000 skoler vil si nær en tredjedel av samtlige skole i landet, private inkludert. Kravet om samisk kom fra lærere i Finnmark, slik kravet om materiell på nynorsk kom fra lærere på vestlandet.

– Det er viktig å være relevant for alle, og vi ser stor vekst i brukere av materiellet. Lærere ønsker seg flere verktøy når de underviser om kropp og seksualitet, sier Olsen. Selv om det er forskjeller i seksuell helse mellom Finnmark og andre deler av landet, så er materiellet ens for hele landet.

– Vi har så langt brukt et samisk guttenavn og et jentenavn, og har diskutert om en eller to av oppgavene bør henvise til samisk kontekst, sier Olsen.

Uke 6

I forbindelse med lanseringen arrangerte Sex og Politikk en konsert i Tana, for alle elevene i grunnskolen og med bandet Doulva Duottar på scenen. Dette opplegget fikk støtte fra Finnmark fylkeskommune.

Sex og Politikk arbeider for å forsvare og fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), både nasjonalt og internasjonalt. Siden 2011 har organisasjonen drevet den landsomfattende kampanjen «Uke 6», den går av stabelen i uke 6 hvert år, hvor altså alle landets grunnskoler tilbys gratis undervisningsmateriell om helse, trivsel og seksualitet.

foto
– Kirsti Bergstø har vært en viktig støttespiller i arbeidet, sier daglig leder for Sex og Politikk, Tor-Hugne Olsen. Foto: Ellen Hansen/Sex og Politikk