Straks de britiske kringkastingsmyndighetene har underskrevet avtalen som radioredaktør Nils Martin Kristensen har fremforhandlet, vil det bli BBC World News på radio GLR sin bølgelengde på kvelds og nattestid i Kautokeino.

– Vi har fra før våre egne sendinger hver ettermiddag og vi har bingoen vår i tillegg sender vi for Radio Nea og har også Radio DSF fra Karasjok på vårt sendernett. Den ledige kapasiteten mener vi passer veldig bra for engelskspråklige sendinger på kveld og natt. Så om kort tid vil vi presentere en helt ny sendeplan, der verdensnyhetene og BBC sine seriøse programmer blir del av vårt tilbud, sier Kristensen.

– Vi tenker slik at dette blant annet vil være et godt tilbud til de mange internasjonale studentene som bor i Kautokeino og studerer ved samisk høgskole, sier han.