Frp-topp vil fjerne båndleggingen av veitrasé over Aronnes

foto