Alternativ til vold har etablert seg i Alta: – Vold er et stort samfunnsproblem