- Vi trenger fem medlemmer for å kunne stille liste. To av dem må være fastboende i fylket. Fristen er 2. april så interesserte må ta kontakt snarest, sier Øystein Jakobsen som er fra Harstad.

Ytringsfrihet

Selv er han førstekandidat i Oslo og ble denne måneden valgt til leder for partiet. I kjerneprogrammet kan nysgjerrige lese prinsippene som Piratpartiet bygger på.

- Ytringsfrihet og personvern i informasjonsalderen er blant kjernesakene. Vårt parti ønsker at det politiske systemet tar innover seg av internett ikke bare har forandret den private sfæren. Også politikken må følge etter, sier Jakobsen.

Det første Piratpartiet ble stiftet i Sverige i 2006 som en reaksjon på det svenske «Anti-Piratbyråns» arbeid mot brudd på opphavsrett på Internett. Arbeidet ga godt resultat for partiet som i dag sitter i Riksdagen.

I alle fylker

- Vi vil ha størst mulig representasjon i Norge og da er det naturlig at vi også vil ha aktivitet i Finnmark. Målet er at folk skal kunne stemme på oss i alle fylker i landet, sier Jakobsen.

Det norske Piratpartiets kjerneprogram ble vedtatt på partiets første landsmøte i mars 2013. Dokumentet ble skrevet i fellesskap på nettet og diskutert i plenum på landsmøtet. I Norge mener partiet at borgerne må få større deltakelse og innsyn i de politiske prosessene.

- Av konkrete saker er avvikling av Datalagringsdirektivet og endring av Åndsverkloven våre viktigste mål. Vi ønsker også å erstatte det representative demokratiet med et breddedemokrati der folk få større påvirkningskraft i enkeltsaker.

2. april er fristen for å få på plass en fylkesliste i Finnmark.