Den etterlengtede bussruta til nybyggerfeltene i Saga drøyer.

Allerede i juni 2016 hadde representanter fra Boreal transport og Alta kommune befaring i Saga for å finne ut hvordan en eventuell bussrute i boligfeltene kan arte seg. Både Alta kommune og Boreal var da på plass for å se på traseen og aktuelle stoppesteder. Så sent som 29. september i fjor omtalte Altaposten at det begynte å dukke opp flotte busskur i bydelen, blant annet på Aspemyra. I påvente av bybussen ble det også lagt til rette for passasje mellom Utsikten og Saga skole.  Men så har det tilsynelatende blitt full brems.

Alle er enige, men...

Folkehelsekoordinator i Alta kommune, Gjermund Abrahamsen Wiik, forteller til Altaposten at også de venter spent på hva som skjer med bussen.  Det ble ifølge Abrahamsen Wiik i første omgang lovet at bussene skulle være på plass før skolestart 2016. Kommunen hev seg derfor rundt og fikk blant annet satt opp holdeplasser langs veien og tilrettelagt slik at bussen kunne stoppe i Saga.

– Fylkeskommunen kom raskt på banen og var enige i at dette var noe som de skulle få til. De sendte derfor sin bestilling til Boreal med beskjeden at de skal kjøre der og der kort tid etter befaringen. Så stoppet det opp.

– Systemet fungerer slik at det må sendes en endringsmelding. Dette tok noe tid på grunn av et stort antall endringsmeldinger på grunn av de nye kollektivrutene i fjor. Da det omsider kom på plass, ble det murring med de tillitsvalgte, som mente at det ville ta lengre tid og bli stressende for sjåførene, sier Abrahamsen Wiik.

foto
Busskur Aspemyra Foto: Rolf Edmund Lund

To minutter økning

Abrahamsen Wiik var selv med på befaringen i juni i fjor med en representant fra Boreal. Konklusjonen var da at det var snakk om knappe to minutter.

– Jeg skjønner at de må holde ruta og at det er noe de måles på, men vi mente det skulle gå. Fra kommunens side har vi mast og mener at de må prøve, nettopp fordi alle var enige, sier han.

Før jul var Abrahamsen Wiik i kontakt med Boreal. Da ble det forespeilet at ruta ville være på plass i februar. Senest i forrige uke var beskjeden «Vi jobber iherdig med saken».

– Det åtte dager igjen av februar.  Både vi og fylkeskommunen er utålmodige. Alt burde vært oppe og gå, sier Abrahamsen Wiik.

Trenerer ikke

Områdeansvarlig i Boreal buss, Jøran Hansen, forsikrer at Boreal Buss AS sin Drift Operative Enhet (DOE) jobber tett med Finnmark fylkeskommune for å sikre Saga-beboerne et bedre busstilbud.

– Det var først et forslag som vi gikk inn for, sier han om utvidelse den eksisterende rutebussen.

– Det er imidlertid vanskelig med de timesavgangene som skal være her. Veien blir rett og slett for lang. Vi jobber derfor iherdig med saken for å få flere av ringrutene til å kjøre innom Saga, men det er litt vanskelig å få til, i og med at det forlanges så og så lang tid mellom hver bybussavgang. I tillegg vil bussruta ta lengre tid. Men det skal løses, forsikrer Hansen.

Ser på forslag

– Status i dag er at fylkeskommunen har bestilt forslag til løsning og det prøver de å utarbeide. Dette skjer ved at kommunen eller andre sender inn et ønske om en endring til FFK. FFK bestiller så forslag til løsning og kostnadsberegning hos Boreal Buss AS. Vi sender dette tilbake til FFK, som så en eventuell bestilling på dette hos Boreal Buss AS.

– Alta kommune har vært veldig ivrig i denne saken og jeg forstår at man kan bli utålmodig i slike saker, men alle skal vite at vi jobber med å løse dette for å ha et bedre busstilbud til alle, sier Hansen.

Boreal har for en god tid tilbake sendt ett nytt forslag til FFK som innebærer at to av våre eksisterende ringruter kjører innom Saga.

– Det vil si at det er Boreal Buss AS som venter på en ny endringsordre i fra FFK, blir det påpekt fra områdeansvarlig.