– Vi er presset. Vi trenger hyblene som er stengt ved Alta videregående skole. Vi kan ikke leie oss inn hos Studentsamskipnaden i all evighet, sier fylkesråd for utdanning, Lisbeth Isaksen.

Avgjørende møte

Isaksen forteller at det foreløpig ikke finnes noen detaljerte planer for verken størrelse, innhold eller kostnader rundt nytt internat i Alta. Det gamle er stengt grunnet radonproblemer i hyblene.

– Vi trenger klare svar i fylkestingets oktobermøte. Spørsmålet er om staten blir med på et pilotprosjekt der Studentsamskipnaden bygger elevboligene vi trenger. Til nå er reglene slik at kun studentboliger, og ikke elevbolig, får statlig støtte. Noe som selvsagt betyr at byggeprisen går ned og leia blir overkommelig for studenten. Jeg har hatt møter om saken med både Kommunal- og regionaldepartementet og utdanningsminister Kristin Halvorsen. De sier de ser på saken og jobber med den, påpeker Isaksen.

Har ikke penger selv

Isaksen er tydelig på at de håper å kunne omgå gjeldende regler og forskrifter rundt bygging av elevhybler.

– Veksten av elever som ønsker seg til Alta er stor og stadig økende. Så for å møte pågangen må vi bygge flere elevhybler.  Men penger til det har vi ikke nå. Kun til selve utvidelse av skolebygget, påpeker fylkesråden.

Kostnaden for renovering av deler av skolelokalene og utbygging på rundt 1000 kvadratmeter kan komme opp i mot 200 millioner kroner. Dette er noe fylkesradmann Øystein Ruud nå regner på.

– Jeg er optimistisk og tror vi skal klare å finne en løsning på problemet rundt internatet og nye elevhybler. Og jeg håper vi får tydelige signaler i fylkestingets oktobermøte. Hvis vi ikke får staten med på laget, må vi starte på nytt og lete andre løsninger, påpeker hun.