Nå går denne gården på tvangssalg: Prisen er satt til 12 millioner